برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1345 100 1

derive from

واژه derive from در جمله های نمونه

1. Many English words derive from Latin.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از لغات انگلیسی از لاتینی مشتق شده‌اند
[ترجمه گوگل]بسیاری از واژگان انگلیسی از لاتین بدست می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Thousands of English words derive from Latin.
[ترجمه ترگمان]هزاران کلمه انگلیسی از زبان لاتین به دست می‌آیند
[ترجمه گوگل]هزاران لغت انگلیسی از لاتین می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One of the first commercial products to derive from this biotechnology is likely to be genetically engineered tomatoes.
[ترجمه ترگمان]یکی از اولین محصولات تجاری که از این بیوتکنولوژی به دست می‌آید، احتمالا گوجه‌فرنگی مهندسی شده خواهد بود
[ترجمه گوگل]یکی از اولین محصولات تجاری که از این بیوتکنولوژی حاصل می شود احتمالا گوجه فرنگی مهندسی ژنتیکی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. These cell types can derive from several cells well separated in the lineage.
[ترجمه ترگمان]این نوع سلول‌ها می‌توانند از سلول‌های متعددی مشتق شوند که به خوبی در اصل از هم جدا شده‌اند ...

معنی derive from در دیکشنری تخصصی

derive from
[ریاضیات] به دست آمدن از، مشتق شدن از

معنی کلمه derive from به انگلیسی

derive from
• come from, take or obtain from a source (e.g., "his name derives from an older form of the name"); deduct; establish by reasoning

derive from را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سهیلا
برگرفته از
Mirror
نشأت گرفته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی derive from مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )