برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1287 100 1

detractor

/diˈtræktər/ /dɪˈtræktə/

بدگو

واژه detractor در جمله های نمونه

1. This performance will silence many of his detractors.
[ترجمه ترگمان]این نمایش بسیاری از detractors را خاموش خواهد کرد
[ترجمه گوگل]این عملکرد بسیاری از معصومین خود را خاموش خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His detractors claim that his fierce temper makes him unsuitable for party leadership.
[ترجمه ترگمان]detractors مدعی هستند که خلق و خوی تند او او را برای رهبری حزب نامناسب می‌سازد
[ترجمه گوگل]مخالفانش ادعا می کنند که رفتارهای شدید او باعث ناتوانی رهبری حزب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She put up a game fight against her detractors.
[ترجمه ترگمان]او یک مبارزه با detractors را کنار گذاشته بود
[ترجمه گوگل]او مبارزهی بازی را در برابر دشمنانش انجام داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Even the President's detractors admit that the decision was the right one.
[ترجمه ترگمان]حتی منتقدان رئیس‌جمهور هم تصدیق می‌کنند که این تصمیم درست بوده‌است
[ترجمه گوگل]حتی مخالفان رئیس جمهور نیز اعتراف می کنند که ت ...

معنی کلمه detractor به انگلیسی

detractor
• one that insults; informer; one who belittles or derogates

detractor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ارمین
منتقد,غیبت
ارمین
منتقد,نکته گیر:critic
طبری
نقصان دهنده. کاهنده.
قدرت الله پناهی
تخریب کننده ها
لیلی موسوی
عیب‌جو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی detractor
کلمه : detractor
املای فارسی : دترکتر
اشتباه تایپی : یثفقشزفخق
عکس detractor : در گوگل

آیا معنی detractor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )