برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1318 100 1

developing country

واژه developing country در جمله های نمونه

1. The laws of the developing country were assimilated to those of the developed country.
[ترجمه ترگمان]قوانین کشور در حال توسعه با کشورهای پیشرفته آشنا شده بود
[ترجمه گوگل]قوانین کشور در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته تسویه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In a developing country, however, a number of additional nuances may exacerbate these issues.
[ترجمه ترگمان]با این وجود در یک کشور در حال توسعه، ممکن است تعدادی از نکات ظریف و ظریف ممکن است این مسائل را تشدید کند
[ترجمه گوگل]با این حال، در یک کشور در حال توسعه، تعدادی از تفاوت های ظریف ممکن است این مسائل را تشدید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Meanwhile, what does a developing country look like?
[ترجمه ترگمان]در عین حال، یک کشور در حال توسعه چگونه به نظر می‌رسد؟
[ترجمه گوگل]در همین حال، یک کشور در حال توسعه چه چیزی شبیه به آن است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For a developing country in particular this might be a desirable outcome in the case of non-essential goods.
...

معنی کلمه developing country به انگلیسی

developing country
• country in which the average standard of living is significantly lower than it is in countries with widespread industrial production and development, underdeveloped nation

developing country را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
این کلمه جایگزین کلمه third-world-country است
که ممکنه بیان کردن کشور جهان سومی یه مقدار تبعیض امیز باشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی developing country مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )