انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 988 100 1

diabolical

تلفظ diabolical
تلفظ diabolical به آمریکایی/ˌdaɪəˈbɑːlɪkl̩/ تلفظ diabolical به انگلیسی/ˌdaɪəˈbɒlɪkl̩/

معنی: شیطانی، اهریمنی

واژه diabolical در جمله های نمونه

1. Conditions in the prison were diabolical.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شرایط زندان شیطانی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شرایط زندان شیطانی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. It was a diabolical error, a schoolboy error.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خطای شیطانی بود، خطای کودکانه‌ای
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک خطا شیطانی بود، یک خطای دانش آموز
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The toilets were in a diabolical state.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توالت‌ها در وضعیت شیطانی قرار داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توالت ها در یک وضعیت شیطانی قرار داشتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. This maneuver of his is a diabolical conspiracy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مانور اون یه توطئه شیطانی بوده
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مانور او توطئه شیطانی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The dust is diabolical - at one stage you could be fired for using a sweeping brush and not a vacuum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گرد و غبار شیطانی است - در مرحله‌ای که می‌توانید برای استفاده از یک قلم‌مو و نه خلا استفاده کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گرد و غبار شیطانی است - در یک مرحله شما می توانید برای استفاده از یک برس جارو برقی و خلاء استفاده نکنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The traffic was diabolical.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] ترافیک خیلی شیطانی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ترافیک شیطانی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Unfortunately, the animated sequence is diabolical.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]متاسفانه زنجیره انیمیشنی شیطانی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]متاسفانه توالی متحرک شیطانی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. And there's his diabolical cunning about the newspapers and radio and so on.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و در مورد روزنامه‌ها و رادیو و غیره اطلاعاتی هست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و در مورد روزنامه ها و رادیو و غیره حیله گری دیوانه ای است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The film was diabolical.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فیلم شیطانی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این فیلم شیطانی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. His driving is diabolical!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اون رانندگی خیلی شیطانی - ه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رانندگی او شیطانی است!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. This sordid, vultrous, diabolical old man reminded Nately of his father.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این پیرمرد شیطان‌صفت، vultrous که پدرش را به یاد پدرش می‌انداخت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این پیرمرد متلاشی شده، وحشی، شیطانی، به ندرت از پدرش یادآور شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. No it's not some diabolical machine aimed at enslaving the human race.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نه، این یک دستگاه شیطانی نیست که نشانه گرفتن نژاد بشر باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نه این چیزی نیست که دستگاهی شیطانی با هدف تسخیر نژاد بشر باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Dark Scream : Probably just another diabolical plan to get us destroyed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جیغ سیاه: احتمالا یه نقشه شیطانی دیگه برای نابود کردن ماست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فریاد تیره: احتمالا یک طرح شیطانی دیگر برای از بین بردن ما
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The Chinalco bid is a diabolical policy problem.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پیشنهاد Chinalco یک مساله سیاست اهریمنی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پیشنهاد Chinalco یک مشکل سیاست شیطانی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Frederick: That was a diabolical day. Did you understand what was going on?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] یه روز شیطانی بود فهمیدی چه خبر شده؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فردریک: این یک روز شیطانی بود آیا متوجه شدید که چه اتفاقی افتاد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف diabolical

شیطانی (صفت)
sinister , demoniac , demoniacal , satanic , diabolical , fiendish , diabolic
اهریمنی (صفت)
devilish , diabolical , diabolic

معنی کلمه diabolical به انگلیسی

diabolical
• devilish, vile, dreadful
• diabolical means extremely bad or unpleasant; a literary word.

diabolical را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی diabolical

فرهاد سليمان‌نژاد ٢١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩
سبوعانه، شرارت‌بار، پليد، وحشيانه، شقاوت‌آميز
|

پیشنهاد شما درباره معنی diabolical



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

علی > Fat chance
mina > you won
حدیث > مهرسام
علیرضا > awesome
golzar > vituperation
مریم مختارزاد > surreal
میدیا > bachache
ارغوان > switch

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی diabolical
کلمه : diabolical
املای فارسی : دیبلیکل
اشتباه تایپی : یهشذخمهزشم
عکس diabolical : در گوگل


آیا معنی diabolical مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )