برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1308 100 1

dine with Duke Humphrey

معنی کلمه dine with Duke Humphrey به انگلیسی

dine with duke humphrey
• have no dinner to eat or go to (named for the avenue in london where duke humphrey gluster is buried)

dine with Duke Humphrey را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
گرسنه ماندن به دلیل وجود تشریفات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dine with Duke Humphrey مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )