برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1324 100 1

dining room

/ˈdaɪnɪŋˈruːm/ /ˈdaɪnɪŋruːm/

اتاق نهارخوری، اطاق ناهار خوری

واژه dining room در جمله های نمونه

1. What time does the dining room open?
[ترجمه ماری] چه زمانی اتاق غذا خوری باز است؟
|
[ترجمه آرزو] چه ساعتی اتاق غذا خوری رو باز می کنی
|
[ترجمه Mahdis] چه زمانی غذا خوری باز می شود
|
[ترجمه ترگمان]اتاق ناهار خوری چه ساعتی باز است؟
[ترجمه گوگل]اتاق غذاخوری باز است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We got a new table for the dining room.
[ترجمه مژگان] ما یه میز جدید برای اتاق ناهارخوری گرفتیم|
...

معنی dining room در دیکشنری تخصصی

dining room
[عمران و معماری] اتاق غذاخوری

معنی کلمه dining room به انگلیسی

dining room
• room for eating, room where meals are served
• the dining room is the room in a house or hotel where people have their meals.

dining room را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

المیرا دهکردی
اتاق پذیرایی
مهدی تیموری
اتاق غذا خوری
نغمه
نهارخوری
ایوب
اتاق غذا خوری
Erfan
اتاق غذاخوری
ناهار خوری
nesa
اتاق غذا خورى
M
Dining room=اتاق غذاخوری _ ناهارخوری
Ava
اتاق غذا خوری
Tasnim
اتاق ناهار خوری
نرگس
اتاق پذیرایی
Kimiya
اتاق غذاخوری🍲🥗🍜🍝
iliya
اتاق پذیرایی
Hooman
اتاق غذا خوری، افرادی جمع می شوند و در نهارخوری غذا می خورند
Hediyeh
Dining room

مكان غذاخوري 🍕🍤
Sama
میز نهار خوری
علی
اتاق ناهار خوری
Dd
اتاق غذا خوری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dining room
کلمه : dining room
املای فارسی : داینینگ روم
اشتباه تایپی : یهدهدل قخخئ
عکس dining room : در گوگل

آیا معنی dining room مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )