برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1286 100 1

disaster

/ˌdɪˈzæstər/ /dɪˈzɑːstə/

معنی: بدبختی، مصیبت، سیاه بختی، بلاء، فاجعه، حادثه بد، ستارهء بدبختی
معانی دیگر: جانگدازه، بلا، سانحه، ابر موژ، بدبیاری بزرگ، آذرنگ، نافرخی، شکست کامل، ناکامی بزرگ، (عامیانه) افتضاح، آبروریزی

واژه disaster در جمله های نمونه

1. The hurricane's violent winds brought disaster to the coastal town.
بادهای شدید توفان؛ برای شهر ساحلی فاجعه به بار آورد

2. The San Francisco earthquake and the Chicago fire are two of the greatest disasters in American history.
زلزله "سانفرانسیسکو" و آتش سوزی "شیکاگو" دو مورد از بزگترین وقایع ناگوار تاریخ آمریکا بودند

3. The coach considered the captain's injury a disaster for the team.
مربی، صدمه دیدن کاپیتان را یک مصیبت برای تیم قلمداد کرد

4. the disaster dizzied her brain and paralyzed her will
آن فاجعه (مغز) او را منگ و اراده‌ی او را فلج کرده بود.

5. the disaster was laid to faulty wiring
آن فاجعه را ناشی از سیم‌کشی ناقص دانستند.

6. a sure disaster
یک فاجعه‌ی مسلم

7. to imprecate disaster upon one's foe
(از خدا) برای دشمن خود طلب بدبختی و فلاکت کردن

8. to meet disaster
با فاجعه روبرو شدن

9. portent of a disaster
تفال یک فاجعه

10. an intangible feeling of impending disaster
احساس مبهمی درباره‌ی فاجعه‌ی قریب‌الوقوع

11. her last novel was a disaster
آخرین رمان او ا ...

مترادف disaster

بدبختی (اسم)
calamity , adversity , misery , misfortune , disaster , mishap , reverse , misadventure , mischance , ill-being , wrack
مصیبت (اسم)
calamity , affliction , catastrophe , disaster , mishap , tragedy , suffering , sorrow , bale , depravation
سیاه بختی (اسم)
affliction , misfortune , disaster , ill luck , infelicity
بلاء (اسم)
terror , violation , curse , calamity , disaster , bale , misadventure , pest , plague , scourge
فاجعه (اسم)
calamity , catastrophe , disaster , tragedy
حادثه بد (اسم)
disaster , mishap
ستارهء بدبختی (اسم)
disaster

معنی کلمه disaster به انگلیسی

disaster
• catastrophe, misfortune, calamity
• a disaster is an unexpected event which causes a lot of damage or suffering.
• if you say that something is a disaster, you mean that you think it is very unsuccessful or unpleasant.
• disaster is a situation which affects you very badly.
caused a disaster
• bring about a catastrophe
causing a disaster
• bringing about a catastrophe
end in disaster
• end in a catastrophe
environmental disaster
• environmental holocaust, disaster that greatly affects the environment
impending disaster
• disaster that is about to occur
natural disaster
• large-scale crisis or disaster that is caused by the forces of nature

disaster را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Pkft
بلا هاي طبيعي
Er
حوادث طبیعی
نیما
فاجعه
محیا خراسانی
اتفاق بد
ناشناس
A happening that causes a lot of harm or damage
م
بلا های طبیعی
محمد ریاحی
بلاهای طبیعی مثل زلزله
sana
a very bad event causing harm or death
گلی افجه
فاجعه , مصیبت بزرگ
مجید ترکستانی
دژاختر، بداختر
Amirreza2000A
ژانری که در آن خشونت و بلای طبیعی ، عده کثیری از مردم و طبیعت را نابود می کند برای مثال سیل یا زلزله یا قوع جنگ اتمی
Disaster movie
ژانر فاجعه(فیلم سینمایی)
متین خدایی
فاجعه
Cent
Complete failure

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی disaster
کلمه : disaster
املای فارسی : دیسستر
اشتباه تایپی : یهسشسفثق
عکس disaster : در گوگل

آیا معنی disaster مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )