برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1321 100 1

discourage

/dɪsˈkɜːrɪdʒ/ /dɪsˈkʌrɪdʒ/

معنی: دلسرد کردن، سست کردن، بی جرات ساختن
معانی دیگر: نومید کردن یا شدن، مایوس کردن، سرخورده کردن، (روحیه را) تضعیف کردن، کم دل کردن، ناامید شدن یا کردن، توی ذوق کسی زدن، (از انجام کاری) بازداشتن، منصرف کردن، پشیمان کردن، تشویق نکردن، جلوگیری کردن، منع کردن، برحذر داشتن، (بی جرات یا اشتیاق شدن) کم دل شدن، خود را باختن

واژه discourage در جمله های نمونه

1. she doesn't discourage so easily
او به این آسانی خود را نمی‌بازد.

2. a bill to discourage people from gambling
لایحه‌ای برای بازداری مردم از قمار

3. sometimes bad grades discourage students
برخی اوقات نمره‌ی بد شاگرد را ناامید می‌کند.

4. my father was a happy-go-lucky man whom nothing could discourage for long
پدرم مرد خوشبین و دلشادی بود و هیچ چیز او را برای مدت طولانی دلسرد نمی‌کرد.

5. Don't let one failure discourage you, try again.
[ترجمه ترگمان]نذار یه شکست تو رو دلسرد کنه، دوباره سعی کن
[ترجمه گوگل]اجازه ندهید یکی از شکست شما را متوقف کند، دوباره امتحان کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Don't let one failure discourage you.
[ترجمه ترگمان] نذار یه شکست تو رو دلسرد کنه
[ترجمه گوگل]اجازه ندهید یکی از شکست شما را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Don't discourage her; she's doing her best.
[ترجمه ترگمان]او را دلسرد نکن، دارد بهترین کار را م ...

مترادف discourage

دلسرد کردن (فعل)
estrange , dissuade , dispirit , disappoint , discourage , dishearten , unnerve
سست کردن (فعل)
slacken , slack , weaken , emasculate , enervate , enfeeble , discourage , loosen , relax , inactivate
بی جرات ساختن (فعل)
discourage

معنی کلمه discourage به انگلیسی

discourage
• cause to lose heart; deter, dissuade; show disapproval of
• if someone or something discourages you, they cause you to lose your enthusiasm or become unwilling to do something.
• to discourage an action or to discourage someone from doing it means to try and persuade them not to do it.
discourage from
• deter, dissuade

discourage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

S.m
نا اميد كردن
tina
if you discourage some one , you make that person lose hope and feel less confident
tinabailari
my mother is a nurse and she discourages me from becoming a nurse
...
دلسرد کردن
ایلیا
دلسرد شدن - ناامیدی
without hope or confidence
Neymarjt
if you discourage some one , you make that person lose hope and feel less confident
s
without hope and become sad
امیررضا فرهید
نا امید …… اضطراب
Miss.Raya
نا امیدی و دلسردی
اگه میخواین درباره من بدونین روی اسم Miss. Raya که بنفش رنگ هست ( بالای نظر من ) کلیک کنین و منو دنبال کنین . 👆
لایک فراموش نشه 👍
باتشکر 😊
Newham
ناراحت کردن...دلسرد کردن... امید کسی را کور کردن
Newham
ناراحت کردن...دلسرد کردن... امید کسی را کور کردن
թгเ
If you discourage a liquid,you make it flow out of a container
مرتضی بزرگیان
We "discourage" this for the following reasons

ما این کار را به دلایل زیر "توصیه نمی‌کنیم"
Matin
دل سرد کردن، نا امید کردن، مایوس کردن
علیرضا طاهرخانی
پشیمان کردن، منصرف کردن
Discourage tourists from further entering the country
دریا کریمی
دلسرد و مایوس کردن

make some body not to do some-thing

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی discourage
کلمه : discourage
املای فارسی : دیسکورگ
اشتباه تایپی : یهسزخعقشلث
عکس discourage : در گوگل

آیا معنی discourage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )