برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1329 100 1

discreet

/ˌdɪˈskriːt/ /dɪˈskriːt/

معنی: محتاط، فروتن، با احتیاط، با خرد، دارای تمیز و بصیرت
معانی دیگر: پیرانگر، پرهیختار، پرواگر، ملاحظه کار، باپروا، با ملاحظه

واژه discreet در جمله های نمونه

1. be discreet and do not refer to her being an orphan!
محتاط باش و اشاره‌ای به یتیم بودن او نکن‌!

2. They were gossipy and not always discreet.
[ترجمه منصوره] آنها وراج بودند و هیچوقت محتاطانه رفتار نمیکردند
|
[ترجمه ترگمان]، اونا شایعه شده بودن و همیشه هم محتاط نبودن
[ترجمه گوگل]آنها شگفت انگیز بودند و همیشه محتاط نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The family made discreet enquiries about his background.
[ترجمه ترگمان]خانواده از سوابق او پرس و جو کردند
[ترجمه گوگل]خانواده در مورد پس زمینه خود به پرسش های محرمانه پاسخ دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He assured her that he would be discreet.
[ترجمه ترگمان]به او اطمینان داد که احتیاط خواهد کرد
[ترجمه گوگل]او اطمینان داد که او محتاط است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف discreet

محتاط (صفت)
careful , alert , cautious , wary , prudent , discreet , cagey , circumspect , chary , forehanded , gingerly , prudential
فروتن (صفت)
humble , simple , modest , discreet , meek , artless , blushing , submissive , bashful , coy , low , demure , homely , unpretentious , prostrate
با احتیاط (صفت)
careful , cautious , wary , prudent , discreet , circumspect , prudish
با خرد (صفت)
clever , wise , discreet
دارای تمیز و بصیرت (صفت)
discreet

معنی کلمه discreet به انگلیسی

discreet
• careful in one's speech, respectful of other's privacy, circumspect; unobtrusive, modest
• if you are discreet, you avoid causing embarrassment when dealing with secret or private matters.
• something that is discreet is intended to avoid attracting attention.

discreet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسان
محرمانه
عبداله موسی زاده
رازدار-راز
عدالت مجاوری
discreet =محتاط
توجه داشته باشین که (( محتاط در جلب توجه )) میشه

circumspect = cautious = محتاط
(( محتاط به این معنی که قبل از انجام کاری فکر میکنه به ریسکای احتمالی ))
مجید
تودار
مهدی باقری
کسی که با ملاحظه و درنظر گرفتن تمامی جواب پیش میره که موجب ناراحتی اسباب اذیت کسی نشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی discreet
کلمه : discreet
املای فارسی : دیسکریت
اشتباه تایپی : یهسزقثثف
عکس discreet : در گوگل

آیا معنی discreet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )