برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1280 100 1

discreetly

/dɪˈskritli/ /dɪˈskritli/

ازروی احتیاط، بصیرانه

واژه discreetly در جمله های نمونه

1. Bland, banal music tinkled discreetly from hidden loudspeakers.
[ترجمه ترگمان]موسیقی مبتذل و مبتذل با احتیاط از صحنه مخفی به صدا درآمد
[ترجمه گوگل]موسیقی بی رحمانه، موزیکال مخفیانه از بلندگوهای پنهان استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She coughed discreetly to announce her presence.
[ترجمه نرگس] او با يك سرفه متدبرانه حضور خود رااعلام كرد
|
[ترجمه ترگمان]با احتیاط سرفه کرد تا حضورش را اعلام کند
[ترجمه گوگل]او به طور مخفیانه به حضور او اعلام کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His desk was discreetly placed behind a screen.
[ترجمه ترگمان]میز او محتاطانه در پشت یک صفحه قرار داشت
[ترجمه گوگل]میز خود را به صورت مخفی در پشت صفحه نمایش گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I took the phone, and she ...

معنی کلمه discreetly به انگلیسی

discreetly
• tactfully, diplomatically, cautiously; unobtrusively, modestly

discreetly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عارفی
محطاطانه
فواد بهشتی
ملاحظه کارانه، با ملاحظه
عابدین عابدی زاده
خردمندانه، محتاط، با احتیاط
عطیه
چراغ خاموش،
طوری که دیگران نفهمن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی discreetly
کلمه : discreetly
املای فارسی : دیسکریتلی
اشتباه تایپی : یهسزقثثفمغ
عکس discreetly : در گوگل

آیا معنی discreetly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )