برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

discriminant validity

discriminant validity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
اعتبار واگرایی
محمد امین شهرابی فراهانی
اعتبار افتراقی
رهگذر
روایی واگرا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی discriminant validity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )