برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1325 100 1

dishpan

/ˈdɪʃpæn/ /ˈdɪʃpæn/

(دیگ یا گنجانه ی بزرگی که ظرف ها را در آن می شویند) تشت ظرفشویی

واژه dishpan در جمله های نمونه

1. a dishpan
تشت ظرفشویی

معنی کلمه dishpan به انگلیسی

dishpan
• large pan in which dishes are washed
dishpan hands
• hands that have become chapped through frequent immersion in soapy water

dishpan را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
dishpan hands:دستان ترک خورده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dishpan
کلمه : dishpan
املای فارسی : دیشپن
اشتباه تایپی : یهساحشد
عکس dishpan : در گوگل

آیا معنی dishpan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )