برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1346 100 1

dispiriting

واژه dispiriting در جمله های نمونه

1. It was a bit dispiriting to see so few people arriving for the meeting.
[ترجمه ترگمان]دیدن این همه آدم که برای جلسه می‌آمدند کمی dispiriting بود
[ترجمه گوگل]کمی مشتاق بود تا چند نفر را که برای جلسه آمده بودند ببینند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our lack of progress is very dispiriting.
[ترجمه ترگمان]عدم پیشرفت ما بسیار پیچیده است
[ترجمه گوگل]کمبود پیشرفت ما بسیار نگران کننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's very dispiriting for anyone to be out of a job.
[ترجمه ترگمان]این به خاطر هر کسی که از شغل خارج بشه خیلی dispiriting
[ترجمه گوگل]برای هر کسی که از کار بیفتد، بسیار نگران کننده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The survey holds even more dispiriting news for unionism.
[ترجمه ترگمان]این بررسی حتی خبره‌ای dispiriting را برای unionism هم در دست دارد
[ترجمه گوگل]این نظرسنجی، خبرهای محرمانه تر را برای اتحادیه گرایی می دهد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه dispiriting به انگلیسی

dispiriting
• something that is dispiriting causes you to lose your enthusiasm and excitement.

dispiriting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمین مظاهری
دلسرد کننده
Eli
افسرده کردن، دلسرد کردن، روحیه را باختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dispiriting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )