برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

display tube

/ˌdɪˈspleɪˈtuːb/ /dɪˈspleɪtjuːb/

لامپ نمایشگر

display tube را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی display tube
کلمه : display tube
املای فارسی : دیسپلی تیوب
اشتباه تایپی : یهسحمشغ فعذث
عکس display tube : در گوگل

آیا معنی display tube مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )