برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1351 100 1

display

/ˌdɪˈspleɪ/ /dɪˈspleɪ/

معنی: تظاهر، بیان، جلوه، نمایش، تظاهر کردن، نمایاندن، ابراز کردن، اشکار کردن، نمایش دادن، نشان دادن
معانی دیگر: آشکار کردن، عیان کردن، به معرض نمایش گذاشتن، بروز دادن، (با حروف بزرگ یا به طور چشم گیر) چاپ کردن، درج کردن، نشاندهی، نشان گری، عیان سازی، نمودگری، نمایشگاه، (چیزی که در معرض تماشا قرار داده شود) نموده، شی ء مورد نمایش، در معرض تماشا، پز دادن، الم شنگه، تفاخر، زرق و برق، وانمود، (چاپ) حروف بزرگ، (مهجور) گستردن، پهن کردن، (پرچم) افراشتن، تجلی، ظهور، (صفحه ی کامپیوتر و غیره) صفحه ی نمایش، نماگر

واژه display در جمله های نمونه

1. display boldfaces
حروف بزرگ چاپی

2. display artist
کسی که ویترین مغازه‌ها و درون موسسات را با آگهی تجارتی تزیین می‌کند

3. display window
ویترین مغازه

4. a display of sympathy
تظاهر به همدردی

5. a display of temper
بروز بد خلقی

6. germany's display of military might
نمایش قدرت نظامی آلمان

7. to display glass dolls, they had pigeonholed the shelf
تاقچه را برای به نمایش گذاشتن عروسک‌های شیشه‌ای خانه خانه کرده بودند.

8. a form to display clothes on
آدمکی برای نمایش لباس

9. he did not display any signs of regret
او نشانی از تاسف بروز نداد.

10. his pictures are on display at the museum
نقاشی‌های او در موزه به نمایش گذاشته شده‌اند.

11. A new kind of car was on display in the shop.
[ترجمه Masoomeh] نوع تازه ای از خودرو در فروشگاه به نمایش گذاشته شده است|
...

مترادف display

تظاهر (اسم)
display , feint , affectation , demonstration , pretense , pretension , ostentation , simulation , fakery , make-believe , semblance , preciosity , prudery , effusion , eyewash , grimace
بیان (اسم)
pronunciation , explanation , exposition , statement , declaration , display , quotation , remark , presentation , interpretation , mouth , presentment , averment , expression , lip , recitation , diction , wording , locution , say-so
جلوه (اسم)
display , sight , show , seeming , parade , flourish , luster , flaunt , bravery , flash , showing , resplendence , resplendency
نمایش (اسم)
amusement , performance , play , display , show , appearance , demonstration , ostentation , histrionics , representation , presentation , exhibition , portrayal , parade , presentment , staging , showing , exposure , drama , flare , spectacle
تظاهر کردن (فعل)
display , assume , sham , simulate
نمایاندن (فعل)
display , represent , show
ابراز کردن (فعل)
express , display , exhibit , show
اشکار کردن (فعل)
light , display , announce , air , unfold , reveal , bare , disclose , uncover , quarry , wreak
نمایش دادن (فعل)
perform , execute , act , display , represent , exhibit , depict , expose , depicture , enact
نشان دادن (فعل)
introduce , point , display , represent , run , illustrate , show , index , demonstrate , evince , exert , register , indicate

معنی عبارات مرتبط با display به فارسی

کسی که ویترین مغازه ها و درون موسسات را با آگهی تجارتی تزیین می کند
پیشانه نمایشگر
فهرست انتخاب نمایشی
پایانه نمایشگر
لامپ نمایشگر
واحد نمایشگر
ویترین مغازه
الکترونیک : ارائهa
الکترونیک : ارائه ب
الکترونیک : ارائه سى
الکترونیک : ارائه دى
داده نما، داده نمایی
الکترونیک : ارائه اف
الکترونیک : ارائه جى
الکترونیک : ارائه اچ
الکترونیک : ارائه اى
الکترونیک : ...

معنی display در دیکشنری تخصصی

display
[سینما] نمایش
[کامپیوتر] نمایش دادن ؛ صفحه نمایش؛ نمایشگر ؛ نمایاندن ؛نمایش
[برق و الکترونیک] نمایش نشان دادن اطلاعات خروجی روی صفحه نمایش لامپ پرتو کاتدی یا به شکل نویسه هایی روی نمایشگر رقمی . - نمایش دادن
[ریاضیات] نمایش، آشکار کردن، نمایش دادن، ظاهر شدن
[آمار] نمایش
[کامپیوتر] آداپتور صفحه نمایش
[عمران و معماری] معماری نمایشی
[کامپیوتر] زمینه نمایش
[برق و الکترونیک] ستون نمایش
[کامپیوتر] کنسول نمایش
[ریاضیات] کنترل نمایشی، کنترل تصویری
[کامپیوتر] چرخه نمایش
[کامپیوتر] دستگاه نمایش
[کامپیوتر] عنصر صفحه نمایش
[کامپیوتر] وجود نمایش
[برق و الکترونیک] نمایشگر ( ای ) نوعی نمایشگر راداری که در آن هدفها ، به صورت انحرافهای عمودی از خط افقی ، که ناینده ی مبنای زمانی است ، ظاهر می شوند . فاصله ی هدف متناسب با فاصله ی افقی انحراف از یک سر ...

معنی کلمه display به انگلیسی

display
• presentation; show; screen; monitor (computers); exposure; exhibition; attractive arrangement of products (in a store)
• put out for others to see, show, exhibit; reveal; show in an ostentatious manner
• if you display something, you put it in a place where people can see it. verb here but can also be used as an uncount noun. e.g. he has all his tools on display.
• if you display a quality or emotion, you behave in a way which shows that you have it. verb here but can also be used as a count noun. e.g. ...a spontaneous display of affection.
• a display is something which is intended to attract people's attention, such as an event, or an attractive arrangement of different things.
display a flag
• fly a flag, put a flag on view
display adapter
• display card, graphics card, expansion board which handles output display on a monitor
display card
• (computers) card which enables the connection of a screen or monitor to a computer, expansion board which handles output display on a monitor
display data channel
• ddc, standard for communications between a computer and video adapter (used by the computer to send information about preferences to the video card that are used to adjust the configuration of the displayed file)
display driver
• small program that contains data needed to operate a monitor or other display device (computers)
display of
• show of, exhibition of, demonstration of
display of disrespect
• disrespectful act
display one's cards
• show one's hand to the other players (cards)
display unit ...

display را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مسي
نمايشنامه
Mary
Things for people to see
میثم
ابراز کردن
maryam4_m
ویترین مغازه
shiva_sisi‌
Things for people to see
Oooooo
تظاهر کردن
استاد
نمایش
Ali
جلوه دادن یا نشون دادن
مریم
نمایشگر
مهتاب بانو😇
نمایش دادن
مهتاب امیدی
نمایش دادن
E.KH.M
اول اینکه چرا همه تون اون هایی که خودشون معنی کردن رو مینویسید دوم اینکه معنی دیگرش ویترین اسباب‌بازی
سکوت
Things for people to see
چیزی را به نمایش گذاشتن
Farhadzilaei
Show something for people to see
میثم علیزاده
● ویترین
● نمایش( برای سرگرمی)
● نمایشگر
● نمایش دادن، به نمایش گذاشتن
Mahdi
things for people to see
Mahdi
things for people to see
ش85.74
Things for people to see
حسن
تابلو - ابزار نمایش
🙂
Things for people to see
به نمایش گذاشتن
S
به نمایش گذاشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی display
کلمه : display
املای فارسی : دیسپلی
اشتباه تایپی : یهسحمشغ
عکس display : در گوگل

آیا معنی display مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )