برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ditransitive verb

ditransitive verb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
فعل دوگذرا، فعل دو مفعوله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی ditransitive verb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )