برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1222 100 1

diving suit

/ˈdaɪvɪŋˈsuːt/ /ˈdaɪvɪŋsuːt/

لباس غواصی

واژه diving suit در جمله های نمونه

1. Air can be pumped into the diving suit to increase buoyancy.
[ترجمه ترگمان]هوا را می‌توان به لباس غواصی پمپ کرد تا شناوری را افزایش دهد
[ترجمه گوگل]هوا را می توان به وسیله کت و شلوار غواصی پمپاژ کرد تا موجب افزایش شناوری شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At the end of each shift, the teams remove their dive suits and drop them in barrels of disinfectants.
[ترجمه ترگمان]در پایان هر تغییر، تیم‌ها لباس‌های غواصی خود را حذف می‌کنند و آن‌ها را در بشکه‌های of قرار می‌دهند
[ترجمه گوگل]در پایان هر تغییر، تیم ها لباس های شیرجه خود را حذف می کنند و آنها را در بشکه های ضد عفونی کننده قرار می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The material of this diving suit adopts bionic principles so it is as firm as sharkskin.
[ترجمه ترگمان]مواد این لباس غواصی از اصول bionic استفاده می‌کنند به طوری که به اندازه sharkskin محکم است
[ترجمه گوگل]مواد این کت و شلوار غواصی اصول بیونیک را تصویب می کند، به طوری که آن را به عنوان شیککین به عنوان شرکت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Solid Titanium in Matt Finish with Diving Suit Extension. ...

معنی diving suit در دیکشنری تخصصی

diving suit
[نفت] لباس غواصی

معنی کلمه diving suit به انگلیسی

diving suit
• specialized suit worn for diving underwater, scuba-diving suit, scuba gear

diving suit را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی diving suit
کلمه : diving suit
املای فارسی : دایوینگ سوئیت
اشتباه تایپی : یهرهدل سعهف
عکس diving suit : در گوگل

آیا معنی diving suit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )