برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
do - well - to

do well to

do well to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
:do well to do sth
Fare better or act prudently by doing sth
be sensible or wise to do sth

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی do well to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )