برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

do your homework

do your homework را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
to learn everything you need to know before doing sth
to make careful preparations so that you know all you need to know about sthand are able to deal with it successfully
میثم علیزاده
1.
انجام دادن تکالیف
2.
آگاهی لازم پیدا کردن از یک موضوع یا موقعیت برای مواجهه بهتر با آن
3.
Do your homework on something
کاملا مهیا شدن برای چیزی و اطلاع از جزییات و حقایق مربوط به یک ( سخنرانی، مصاحبه، ملاقات و ...)
Monammiii
اطلاعات پیدا کردن
آماده شدن و تحقیق کردن درباره موضوع خاص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی do your homework مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )