برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1216 100 1

dog and pony show

/dɔg ænd ˈpoʊˌni ʃoʊ/ /dɒg ænd ˈpəʊni ʃəʊ/

معنی کلمه dog and pony show به انگلیسی

dog and pony show
• sales presentation (derogatory)

dog and pony show را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

RA-SA
نمايش عالي؛ (این اصطلاح به یکی از نمایش های سیرک بر مي گردد که سگ های آموزش دیده روی اسب های پونی می پریدند. امروزه هم اگر کسی بخواهد ایده ها و برنامه های خود را به کسی ارائه دهد از اين اصطلاح استفاده مي شود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dog and pony show مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )