برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1287 100 1

dogfight

/ˈdɑːgˌfaɪt/ /ˈdɒɡfaɪt/

جنگ سخت (همانند جنگ دو سگ)، سگ جنگی، جنگ مابین دو یا چند نفر در گوشه تنگی، کتک کاری در گوشه ای

واژه dogfight در جمله های نمونه

1. a dogfight has a powerful draw for small boys
جنگ سگ‌ها برای پسر بچه‌ها گیرایی بسیار زیادی دارد.

2. The three leading contenders were locked in a dogfight.
[ترجمه ترگمان]سه رقیب برجسته در یک dogfight قفل شدند
[ترجمه گوگل]سه رقیب پیشرو در یک مبارزه با سلاح قفل شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The filmed dogfights are beautifully staged and feature numerous shots of the olive drab and grey P-40s against the blue Hawaiian sky.
[ترجمه ترگمان]تصاویر فیلم برداری شده به زیبایی روی صحنه می‌آیند و عکس‌های متعددی از زیتونی و خاکستری - ۴۰ را در مقابل آسمان آبی هاوایی نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]Dogfights های فیلم برداری به زیبایی صحنه گذاری شده اند و دارای تصاویر متعدد از نقاشی های زیتون و خاکستری P-40 در مقابل آسمان آبی های هاوایی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But it became another public dogfight between Brown and state Sen.
[ترجمه ترگمان]اما این موضوع تبدیل به یکی دیگر از dogfight عمومی بین براون و سناتور ایالتی شد
[ترجمه گوگل]اما این یکی دیگر از مبارزات عمومی بین براون و سنای ایالتی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه dogfight به انگلیسی

dogfight
• fight between dogs; fight between fighter planes
• a dogfight is a fight between fighter planes, in which they fly close to one another and manoeuvre very fast.
• a dogfight is also a fight between dogs, especially one that has been illegally organized by people for entertainment.

dogfight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
جنگ رودروی دو هواپیمای جنگنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dogfight
کلمه : dogfight
املای فارسی : دگفیقت
اشتباه تایپی : یخلبهلاف
عکس dogfight : در گوگل

آیا معنی dogfight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )