برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1156 100 1

dogs

واژه dogs در جمله های نمونه

1. dogs and apples are not usually classed together
سگ و سیب معمولا با هم رده بندی نمی‌شوند.

2. dogs and lions are carnivores
سگ و شیر گوشتخوارند.

3. dogs are not allowed here
ورود سگ در اینجا مجاز نیست.

4. dogs are trained to herd sheep
به سگ‌ها آموزش می‌دهند که گله‌ی گوسفند را هدایت کنند.

5. dogs that bite around should be tied
سگ‌های گازگیر را باید بست.

6. dogs were ringing the herd
سگ‌ها دور گله چرخ می‌زدند.

7. dogs whose tails are cut
سگ‌هایی که دم آنها را بریده‌اند

8. bastard dogs
سگ‌های غیراصیل

9. the dogs flushed the birds out of their hiding place
سگ‌ها پرندگان را از نهانگاه خود راندند.

10. the dogs holed the fox
سگ‌ها روباه را به سوراخی راندند.

11. the dogs ran with lolling tongues
سگ‌ها با زبان‌های آویخته می‌دویدند.

12. the dogs started questing
سگ‌ها شروع کردند به جستجوی شکار.

13. the dogs were worrying the bull constantly
سگ‌ها دایما گاو ...

معنی عبارات مرتبط با dogs به فارسی

سلمه تره
یکجورزنبق
بیچاره کردن یا شدن، تباه کردن، نابود کردن
(عامیانه) نابسامان شدن، خراب شدن
(عامیانه) سخت باریدن، تند باران آمدن

معنی کلمه dogs به انگلیسی

dogs
• cynophobia, fear of dogs (term used in medicine); (slang) greyhound races; (slang) feet; (slang) shoes
cats and dogs
• in very great quantities
go to the dogs
• get worse, deteriorate, decrease in quality
it rains cats and dogs
• rain is coming down like a flood, it is raining heavily, it is pouring
it's raining cats and dogs
• it is pouring, it is coming down like a flood, it is raining heavily
raining cats and dogs
• raining very hard
reservoir dogs
• violent suspense film directed by quentin tarantino
threw him to the dogs
• released his vengeance upon him, forced him to pay the consequences for his actions
throw to the dogs
• desert, abandon
to the dogs
• lost, to hell, gone
was thrown to the dogs
• was left outside to bleed, was abandoned, his protection was lifted
went to the dogs
• deteriorated, sunk, declined

dogs را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dogs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )