برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

doing their job

doing their job را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
وظیفه شناس(صفت): doing-their-job officials : مأموران وظیفه شناس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی doing their job مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )