انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1034 100 1

domestic science

تلفظ domestic science
تلفظ domestic science به آمریکایی تلفظ domestic science به انگلیسی

رجوع شود به: home economics

واژه domestic science در جمله های نمونه

1. In theory, she studied domestic science - dressmaking and cooking - and took a pitman's correspondence and typing course.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نظریه، او علم خانگی - dressmaking و آشپزی را مورد مطالعه قرار داد - و دوره لیسانس و ماشین‌نویسی را در دست گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در تئوری، او علم داخلی را مطالعه کرد - لباس و پخت و پز - و یک مکالمه اسباب بازی و دوره تایپ کردن را گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Further education in domestic science was given at the Women's Department of King's College, which opened in 190
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آموزش بیشتر در علوم داخلی در دانشکده زنان کالج سلطنتی که در سال ۱۹۰ افتتاح شد، داده شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تحصیلات تکمیلی در علم داخلی در دانشکده زنان کالج پادشاه، که در سال 190 افتتاح شد، داده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Concerning major challenges of domestic science museums, this paper illustrates "walk with two legs" as a feasible way of development for science museums.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با توجه به چالش‌های عمده موزه‌های علوم خانگی، این مقاله \"پیاده‌روی با دو پا\" را به عنوان یک روش عملی برای توسعه موزه‌های علمی نشان می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به چالش های عمده موزه های علمی داخلی، این مقاله نشان می دهد 'قدم زدن با دو پا' به عنوان یک روش قابل اجرا برای موزه های علمی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Then, compared the development mode of science park with domestic science park.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس، در مقایسه با حالت توسعه پارک علمی با پارک علمی داخلی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس، حالت توسعه پارک علم را با پارک علم داخلی مقایسه کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. A leading Chinese scientist has appealed for funding to make many Chinese journals open access and give priority to domestic science publications to boost the country's scientific journals.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک دانشمند پیشرو چینی درخواست سرمایه‌گذاری کرده‌است تا بسیاری از مجلات چینی دسترسی آزاد داشته باشند و به انتشارات علوم داخلی اولویت دهند تا مجلات علمی کشور را تقویت کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یکی از دانشمندان برجسته چینی درخواست کرده است که برای دسترسی مجلات متعدد به مجلات چینی اقدامات لازم را انجام دهد و مجلات علمی داخلی را برای تقویت مجلات علمی کشور مورد توجه قرار دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Due to the participation of world famous high-tech enterprises and domestic science parks and pillar high-tech companies, the scale of this week will be 100% larger than the previous one.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با توجه به مشارکت شرکت‌های با تکنولوژی برتر جهان و پارک‌های علمی داخلی و شرکت‌های دارای فن‌آوری بالا، مقیاس این هفته ۱۰۰ درصد بزرگ‌تر از شرکت‌های قبلی خواهد بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به مشارکت شرکت های مشهور با تکنولوژی بالا و پارک های علمی داخلی و شرکت های با تکنولوژی بالا، مقیاس این هفته 100٪ بزرگتر از پیشین خواهد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. They can eliminate programs or services that are outdated (e. g., domestic science).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها می‌توانند برنامه‌ها و خدماتی را که منسوخ شده‌اند حذف کنند گرم (علم داخلی)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها می توانند برنامه ها یا خدماتی را که منسوخ شده اند (به عنوان مثال، علم داخلی) حذف کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. She sums up the four waves of translation, performs case studies of five classic works, and explores the influence of translated science fiction on the development of China's domestic science fiction.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او چهار موج ترجمه را جمع‌بندی می‌کند، مطالعات موردی پنج اثر کلاسیک را انجام می‌دهد، و تاثیر داستان علمی‌تخیلی را بر توسعه داستان علمی‌تخیلی داخلی چین مورد بررسی قرار می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او چهار امواج ترجمه را برآورده می کند، مطالعات موردی پنج اثر کلاسی را انجام می دهد و تاثیر تحول داستان های علمی مبنی بر پیشرفت داستان علمی تخیلی چین را بررسی می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. At last, the article analyzes the innovations and the characteristics of domestic science and technology museums, in aim to offer some help to the museums under construction.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نهایت، این مقاله، نوآوری‌ها و ویژگی‌های علم داخلی و موزه‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند، که هدف از آن‌ها ارائه کمک به موزه‌ها در حال ساخت‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نهایت، این مقاله نوآوری ها و ویژگی های موزه های علمی و فن آوری داخلی را به منظور کمک به موزه هایی که در دست ساخت هستند، بررسی می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه domestic science به انگلیسی

domestic science
• domestic science is the study of cooking, needlework, and other household skills, usually learned at school.
domestic science teacher
• person who teaches home economics (management of a household)

domestic science را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی domestic science
کلمه : domestic science
املای فارسی : دمستیک ساینس
اشتباه تایپی : یخئثسفهز سزهثدزث
عکس domestic science : در گوگل


آیا معنی domestic science مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )