برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
don't - play - dumb - with - me

don't play dumb with me

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
منو احمق یا خر فرض نکن
Narsis
منو احمق فرض نکن/ احمق بازی در نیار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی don't play dumb with me مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )