برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

down‐to‐earth

down‐to‐earth را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
(یک صفت است) به معنی:
عملی و عاقلانه
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
practical and direct in a sensible honest way
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
practical
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
practical and sensible
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
practical, reasonable, and friendly

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی down‐to‐earth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )