برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

dress down

/ˈdresˈdaʊn/ /dresdaʊn/

(شدیدا) سرزنش کردن، بازخواست کردن، ملامت سخت، سخت ملامت کردن

واژه dress down در جمله های نمونه

1. Can you make the dress down for her young sister?
[ترجمه ترگمان]میتونی اون لباس رو واسه خواهر جوانش درست کنی؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید لباس خود را برای خواهر جوان خود بسازید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In many offices, people dress down on Fridays.
[ترجمه ترگمان]در بسیاری از ادارات، مردم روزه‌ای جمعه لباس می‌پوشند
[ترجمه گوگل]در بسیاری از دفاتر، مردم در روز جمعه لباس می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Can you make the dress down for me?
[ترجمه ترگمان]میتونی برام لباس درست کنی؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید برای من لباس بپوشید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She squirmed in her seat and tugged her dress down over her knees.
[ترجمه ترگمان]روی صندلیش تکانی خورد و لباس‌هایش را از روی زانوانش پایین کشید
[ترجمه گوگل]او در صندلی اش سوار شد و لباسش را روی زانوهایش گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه dress down به انگلیسی

dress down
• underdress; dress in a way that is not formal enough for the circumstances; scold; criticize severely

dress down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Raven
Wear informal
ابوذر.ف
لباس غیر رسمی
خودمانی پوشیدن
مجید
لباس معمولی برای مجلس رسمی پوشیدن. در مقابل dress up

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dress down
کلمه : dress down
املای فارسی : درس دون
اشتباه تایپی : یقثسس یخصد
عکس dress down : در گوگل

آیا معنی dress down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )