برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

ductility


معنی: تورق
معانی دیگر: نرمی، خاصیت لوله شدن

واژه ductility در جمله های نمونه

1. Adequate ductility in bending may be assumed if the prestressing tendons satisfy the requirements for bendability of EN ISO 15630.
[ترجمه ترگمان]ductility کافی در خمش در صورتی فرض می‌شود که the prestressing شرایط لازم برای bendability EN ISO ۱۵۶۳۰ را ارضا کنند
[ترجمه گوگل]انعطاف پذیری مناسب در خم شدن ممکن است فرض شود که اگر تاندون های پیش بند بندی مورد نیاز برای bendability EN ISO 15630 را برآورده کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A bend test is a simple test fOR ductility that does not require special equipment, OR a specially shaped test-piece.
[ترجمه ترگمان]تست پیچی یک تست ساده for است که به تجهیزات ویژه و یا یک قطعه تست ویژه نیاز ندارد
[ترجمه گوگل]یک آزمایش خمشی، یک تست ساده انجام می شود که نیازی به تجهیزات خاص ندارد یا یک قطعه آزمایشی مخصوص
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Silicon bronze has the ductility of copper but much more strength.
[ترجمه ترگمان]برنز سیلیکون the مس را دارد اما قدرت بیشتری دارد
[ترجمه گوگل]برنز سیلیکون دارای قابلیت انعطاف پذیری مس است اما قدرت بیشتری دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. ...

مترادف ductility

تورق (اسم)
ductility , lamination , flexibility , malleability

معنی ductility در دیکشنری تخصصی

ductility
[شیمی] قابلیت مفتول شدن ، نرمی ، خاصیت لوله شدن
[عمران و معماری] شکلپذیری - نرمی - قابلیت کشش - تغییر شکلپذیری - خاصیت انگمی - چکشخواری - قابلیت مفتول شدن - خاصیت فتیله شدن - فتیله واری - فتول شوندگی
[زمین شناسی] شکل پذیری سنجش درجه ای که در آن یک سنگ رفتار شکل پذیری را از خود تحت شرایط مشخص به نمایش می گذارد و معمولاً توسط کرنشی بیان می شود که در آن شکستگی یا گسلش آغاز می شود .
[ریاضیات] انعطاف پذیری، نرمی، خاصیت کش آمدن، نرمش، شکل پذیری، مفتول پذیری، تورق
[پلیمر] چکش خواری، مفتول پذیری
[عمران و معماری] مشخصه شکلپذیری
[پلیمر] ضریب چکش خواری
[عمران و معماری] دمای تحویل چکشخواری

معنی کلمه ductility به انگلیسی

ductility
• malleability, flexibility, pliancy

ductility را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehrdad
Ductilityدر رشته عمران به معنی" شکل پذیری "می باشد
قدرت الله پناهی
انعطاف پذیری
Hamid Hassani
شکل پذیری (عمران) ،انعطاف پذیری
سجاد مصلحی
چکش خواری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ductility
کلمه : ductility
املای فارسی : دوکتیلیتی
اشتباه تایپی : یعزفهمهفغ
عکس ductility : در گوگل

آیا معنی ductility مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )