برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
due - (to - do - sth)

due (to do sth)

due (to do sth) را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سيما
برنامه ريزى شده كه ، انتظار ميرود كه
Matin
به علت، برای انجام sth
arranged or expected

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی due (to do sth) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )