برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

dull witted


کند ذهن، دیرآموز، کم هوش

dull witted را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dull witted
کلمه : dull witted
املای فارسی : دولل ویتد
اشتباه تایپی : یعمم صهففثی
عکس dull witted : در گوگل

آیا معنی dull witted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )