برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1285 100 1

dungarees

واژه dungarees در جمله های نمونه

1. You can always unpick the hems on the dungarees if you don't like them.
[ترجمه ترگمان]اگر آن‌ها را دوست نداشته باشی، همیشه can را در بر نداری
[ترجمه گوگل]اگر شما آنها را دوست نداشته باشید، همیشه می توانید از کتک زدن استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. His dungarees were covered in grease.
[ترجمه ترگمان]dungarees با چربی پوشیده شده بود
[ترجمه گوگل]هلی کوپترهای او در روغن گریس قرار داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A man in tattered blue dungarees was busy in the garage.
[ترجمه ترگمان]مردی که شلوار تنگ آبی پوشیده بود در گاراژ مشغول بود
[ترجمه گوگل]یک مرد در آجیل آبی رنگ شده در گاراژ مشغول بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They faced the camera in their dungarees and jeans and cowboy-style holsters and knee-high boots.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها با دوربین در شلوار جین و شلوار holsters و کفش‌های cowboy پوشیده بودند
[ترجمه گوگل]آنها در دوربین های خود و شلوار جین و گاوچران و باسن های زانو با دوربین برخورد ...

معنی کلمه dungarees به انگلیسی

dungarees
• blue denim working overalls; pants made from coarse durable material (generally blue denim); blue jeans
• dungarees are trousers attached to a piece of cloth which covers your chest and has straps going over your shoulders.

dungarees را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سوده
لباس نامرغوب
hoda
شلوار پیش سینه دار
فاطمه
شلوار پیش بندی

blue jeans and overalls
Homa
سرهمی شلواری
هادی
لباس کار پیش بنددار
Setayesh-Arya
لباس کار
Fateme
لباس سرهمی=overalls
مینا🤗
شلوار پیشبندی
شهبازی
لباس باغبانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dungarees مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )