برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1361 100 1

Each

/ˈiːt͡ʃ/ /iːt͡ʃ/

معنی: هر، هر یک، هر یکی، هر یک
معانی دیگر: هر کدام، به هریک، به هرکدام، دانه ای، هریک از

بررسی کلمه Each

صفت ( adjective )
• : تعریف: every one of two or more.

- a ball in each hand
[ترجمه Zahra] یه توب در یک دست است
|
[ترجمه رضا] یک توپ در دست
|
[ترجمه محمد] یک توپ در دست
|
[ترجمه ترگمان] یک توپ در هر دست
[ترجمه گوگل] توپ در هر دست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
ضمیر ( pronoun )
• : تعریف: every one of a group considered individually.
مشابه: all

- Each has its own character.
[ترجمه ترگمان] هر کدامشان شخصیت خودش را ...

واژه Each در جمله های نمونه

1. each airplane made two sorties a day
هر هواپیما روزی دو تک پرواز انجام می‌داد.

2. each animal can identify the sounds of its own species
هر جانوری می‌تواند آوای همنوع خود را تشخیص دهد.

3. each apartment has a separate electrical fuse
هر آپارتمان یک فیوز برق جداگانه دارد.

4. each artist paints individually
هر هنرمند به سلیقه‌ی فردی خودش نقاشی می‌کند.

5. each basket counts for two points
(بسکتبال) هر گل دو امتیاز دارد.

6. each basket scores two points
هر بار که توپ داخل حلقه می‌شود دو پوئن دارد.

7. each box is just the same as the other
هر قوطی درست مانند قوطی دیگر است.

8. each breath that is drawn extends life. . .
هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است . . .

9. each cartridge contains several pellets
هر فشنگ حاوی چندین ساچمه است.

10. each chapter of this book is divided into ten sections
هر فصل این کتاب به ده بخش تقسیم شده است.

11. each child is also given homework
به هریک از بچه‌ها تکلیف منزل هم می‌دهند.

12. each cigaret that you smoke is a nail that you drive into your own coffin ...

مترادف Each

هر (صفت)
every , any , each
هر یک (صفت)
each
هر یکی (صفت)
each
هر یک (ضمير)
each , one another

معنی عبارات مرتبط با Each به فارسی

همدیگر، یکدیگر، بیکدیگر
این بان
هرسال
این بان

معنی کلمه Each به انگلیسی

each
• every
• every one
• each one from a group; each person
• if you refer to each thing or person in a group, you are referring to every member and considering them as individuals.
• you use each to emphasize that you are referring to every individual thing or person in a group.
• you use each other when you are saying that each member of a group does something to the others.
each additional word
• each word that is added
each and every
• every single
each and every one
• every single person, every solitary individual
each night
• on every night, whenever it is night
each of us
• every one of us, all of us
each one
• every one
each other
• one another, each to the other
each time
• every time, on every occasion that
one each
• each receives one
the apples cost 1 pound each
• every apple is priced at one pound

Each را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باران 😎
هرکدام
امیر
هریک
😎Alireza😎
adj:هر
Pron:هر یک،هر کدام
الهه
we have to take an exam at the end of each year
pani
هرکدام
Sr
هر کدام یک
yekta
helping each other
به هم کمک می کردند
خ
هر کدام .از
شهریار
هرکدام و یا همدیگر
shiva_sisi‌
هــــر یڪ!"
M.M
یکدیگر
Dina
هریک
صمد بهرنگی
یکی یک چیز
آیدا قاسمی
هر کدام
احمد
البته خیلی معنی میده - هر کلمه انگلیسی خیلی معنی میده من کامل ترین دیکشنری که دیدم همین دیکشنریه البته فقط دو مشکل داره ۱ انلاین باید باشم ۲ چند معنی دیگری که از یک‌کلمه مونده را نمیاورد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی each
کلمه : each
املای فارسی : یچ
اشتباه تایپی : ثشزا
عکس each : در گوگل

آیا معنی Each مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )