برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1355 100 1

Earworm

معنی کلمه Earworm به انگلیسی

earworm
• tune or melody or song that gets stuck in a person's mind and the person repeats it over and over in his/her head; moth larva that eats corn

Earworm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

..parva..
به اهنگی گفته میشود که مدام در سرمان به طور ناخوداگاه تکرار میشود
علی اکبر منصوری
غیررسمی، کلمه یا عبارتی یا آهنگی که به قول خودمون نقل دهان یا ورد زبون کسی باشد. مثال This phrase has become an earworm for me since morning این عبارت از صبح افتاده سر زبونم !
Younes
ملکه ذهن
ملکه ذهن شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Earworm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )