برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1281 100 1

Effectiveness


تاثیر، کارگری، سودمندی

بررسی کلمه Effectiveness

اسم ( noun )
• : تعریف: the quality or condition of working as intended or of having the desired result.

- The effectiveness of the drug has been proven.
[ترجمه ترگمان] اثربخشی این دارو ثابت شده‌است
[ترجمه گوگل] اثربخشی دارو به اثبات رسیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Effectiveness در جمله های نمونه

1. The effectiveness of this class of drug has, however, led to their misuse.
[ترجمه ترگمان]با این حال، اثربخشی این گروه از مواد مخدر منجر به سو استفاده آن‌ها شده‌است
[ترجمه گوگل]با این حال، اثربخشی این دسته از داروها سبب سوء استفاده آنها شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This hard-wearing material combines cost effectiveness with quality.
[ترجمه ترگمان]این مواد با پوشیدن سخت، اثربخشی هزینه را با کیفیت ترکیب می‌کنند
[ترجمه گوگل]این مواد پوشیدنی با هزینه ای با کیفیت همراه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bad diction marred the effectiveness of his speech.
[ترجمه ترگمان]بیانی نامناسب، تاثیر کلام او را خدشه‌دار کرد
[ترجمه گوگل]سخنرانی بد برای اثربخشی سخنرانی وی مضر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The policy's effectiveness cannot be measured by numbers alone.
[ترجمه ترگمان]اثربخشی سیاست را نمی توان تنها با اعداد اندازه‌گیری کرد
[ترجمه گوگل]کارآیی این سیاست تنها با اعداد قابل سنجش نیست ...

معنی Effectiveness در دیکشنری تخصصی

effectiveness
[حسابداری] اثربخشی
[کامپیوتر] کرائی
[فوتبال] تاثیربخشی-سودمندی
[صنعت] اثر بخشی - انجام کار درست
[نساجی] اثر بخشی - تاثیر گذاری
[ریاضیات] کارایی، اثربخشی، کارامدی، مثمر بودن، سودمندی، ثمربخشی
[حسابداری] معیارهای اثربخشی
[حسابداری] اقتصادی بودن
[کامپیوتر] تاثیر بخشی هزینه
[آب و خاک] کارائی بارش

معنی کلمه Effectiveness به انگلیسی

effectiveness
• efficiency, productivity; impressiveness, quality of being striking
cost effectiveness
• productiveness in relation to cost

Effectiveness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صفایی
اثربخشی
فاضله
اثربخشی
زینب زرمسلک
اثربخشی
محمد کارگر
اثربخشی
Hamid
سودمندی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی effectiveness
کلمه : effectiveness
املای فارسی : اففکتیونس
اشتباه تایپی : ثببثزفهرثدثسس
عکس effectiveness : در گوگل

آیا معنی Effectiveness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )