برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

Emphysema

/ˌemfəˈziːmə/ /ˌemfɪˈsiːmə/

معنی: باد، نفخ، امفیزم
معانی دیگر: (پزشکی) آمفیزم، هواگرفتگی، اتساع و بزرگی عضوی در اثر گاز یا هوا، باد درعضوی از بدن

بررسی کلمه Emphysema

اسم ( noun )
مشتقات: emphysematous (adj.)
• : تعریف: a disease of the lungs marked by loss of elasticity in air cells, causing difficulty in breathing and impairment of proper heart function.

واژه Emphysema در جمله های نمونه

1. Heavy cigarette smoking often causes emphysema.
[ترجمه ترگمان]سیگار کشیدن سیگار اغلب باعث emphysema می‌شود
[ترجمه گوگل]سیگار کشیدن سیگار اغلب موجب ایجاد آمیزش می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The patient with emphysema is hacking all day.
[ترجمه ترگمان]بیمار با emphysema در تمام روز هک می‌شود
[ترجمه گوگل]بیمار مبتلا به آمفیزم هک تمام روز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It causes heart disease, lung cancer, bronchitis and emphysema.
[ترجمه ترگمان]این بیماری موجب بیماری قلبی، سرطان ریه، برونشیت و emphysema می‌شود
[ترجمه گوگل]این باعث بیماری قلبی، سرطان ریه، برونشیت و آمفیزم می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Emphysema and valvular heart disease have left him debilitated and physically dependent.
[ترجمه ترگمان]بیماری قلبی emphysema و valvular او را ضعیف و وابسته به فیزیکی رها کرده‌است
[ترجمه گوگل]Emphysema و بیماری قلبی دریچه او را از دست داده و از لحاظ جسمی وابسته است
[ترجمه شما] ...

مترادف Emphysema

باد (اسم)
blast , air , wind , gale , windiness , flatulence , squall , emphysema , whiff , flatulency , turgidity
نفخ (اسم)
flatus , wind , bloat , distension , emphysema
امفیزم (اسم)
emphysema

معنی Emphysema در دیکشنری تخصصی

emphysema
[بهداشت] آمفیزم

معنی کلمه Emphysema به انگلیسی

emphysema
• lung disease (medical)

Emphysema را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زری...م...ع
آمفزیم بیماری ریوی
زری...علیخانی
امفزیم مشکل ریوی
Dictionary
[پزشکی] : آمفیزم، حالتی که آلوئول های ریوی از داخل باد کرده و متّسع شوند.
Mahshad
Emphysema(n.):a dsisease that affects the lungs and makes it hard to breathe: example: Heavy cigarette smoking often causes emphysema.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی emphysema
کلمه : emphysema
املای فارسی : امفیسما
اشتباه تایپی : ثئحاغسثئش
عکس emphysema : در گوگل

آیا معنی Emphysema مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )