برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Entitlement Program

Entitlement Program را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
برنامه (طرح) استحقاقی (برنامه هایی که از طرف دولت برای تخصیص مزایا به شهروندان اجرا می شود، مانند تامین اجتماعی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Entitlement Program مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )