برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Even stephen

Even stephen را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
عامیانه) همان even steven است که گاهی بدین شکل نوشته میشود یعنی برابر، سه دانگ سه دانگ، یر به یر، مساوی ،نه من نه تو، سر به سر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Even stephen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )