برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Every other month

Every other month را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
یک ماه در میان، هر دو ماه یکبار،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Every other month مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )