برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

External fixation

External fixation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
(پزشکی) : ثابت سازی خارجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی External fixation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )