برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Eyes - like - deer

Eyes like deer

Eyes like deer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن❤️رضوي❤️ستاره
Eyes like deer چشمان آهو مانند
I would love eyes of our children Ahoorai
من چشمان فرزندانمان را آهورايي دوست دارم
ماه دل ستاره (محسن)
محسن❤️رضوي❤️ستاره
چشمان آهو مانند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Eyes like deer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )