انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1077 100 1

earnestly

تلفظ earnestly
تلفظ earnestly به آمریکایی/ˈɜːrnəstli/ تلفظ earnestly به انگلیسی/ˈɜːnɪstli/

جدا، بطورجدی، بدلگرمی، باحرارت، باشوق

واژه earnestly در جمله های نمونه

1. I earnestly advised him to cooperate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صمیمانه به او توصیه کردم که هم‌کاری کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من صادقانه به او توصیه کرد تا همکاری کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. "Did you?" she asked earnestly.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تو \"؟\" او صادقانه پرسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]'آیا تو؟' او سرسختانه پرسید:
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. It is earnestly hoped that you'll attend out tea party.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]واقعا امیدوار بودم که شما در مهمانی عصرانه شرکت کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این به شدت امیدوار است که شما در حزب چای حضور داشته باشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. He earnestly appealed to his friends for support.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صمیمانه به دوستانش التماس کرد که از او حمایت کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او صادقانه به حمایت از دوستانش دعوت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. I conjure you most earnestly to reconsider your position.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من به شما اجازه می‌دهم که در موقعیت خود تجدید نظر کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من شما را با احترام ترغیب می کنم تا موضع خود را بازبینی کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. I earnestly beg you to reconsider your decision.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من صادقانه از شما خواهش می‌کنم که در تصمیم خود تجدید نظر کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من از شما خواسته ام تا تصميم خود را بازبيني كنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. We are earnestly seeking after the truth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما واقعا دنبال حقیقت می‌گردیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما به شدت به دنبال حقیقت هستیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The boy earnestly asked that his application be granted.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پسر جدا از او تقاضا کرد که درخواستش پذیرفته شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پسر با جدیت خواسته است که درخواست او را اعطا کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. I earnestly entreat that we don't get caught out again.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صادقانه از او خواهش می‌کنم که دیگر ما را دستگیر نکنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من صادقانه می گویم که ما دوباره نمی گرفتیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Earnestly did we beseech, but to no avail.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]التماس می‌کردیم، اما فایده‌ای نداشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما عاقلانه تلاش کردیم، اما فایده ای نداشتیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. I earnestly pray for your pardon.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای عفو شما دعا می‌کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من صادقانه برای عفو دعا می کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. I earnestly wish I could have been present at the meeting yesterday.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دلم می‌خواست دیروز در جلسه حضور داشته باشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من به شدت آرزو می کنم دیروز در جلسه حضور داشتم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. He gazed earnestly into my eyes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با دقت به چشمانم خیره شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به شدت به چشمان نگاه کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. I earnestly hope what I learned will serve me well in my new job.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]واقعا امیدوارم که در شغل جدیدم چه چیزی یاد گرفته باشم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من به شدت امیدوارم آنچه را که آموخته ام در کار جدید من به من کمک کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه earnestly به انگلیسی

earnestly
• seriously, soberly; sincerely, fervently, eagerly
• if you say something earnestly, you say it very seriously, often because you believe that it is important.
• if you do something earnestly, you do it in a thorough and serious way, intending to succeed.
earnestly apologize
• apologize sincerely, sincerely express regret

earnestly را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

حسن امامی ١٨:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/١٦
جدی
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی earnestly
کلمه : earnestly
املای فارسی : یرنستلی
اشتباه تایپی : ثشقدثسفمغ
عکس earnestly : در گوگل


آیا معنی earnestly مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )