برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1321 100 1

earth shattering

معنی کلمه earth shattering به انگلیسی

earth shattering
• something that is earth-shattering is very surprising or shocking.

earth shattering را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی حمزه سرکانی
تکان دهنده
شوک آور
حیرت انگیز
سایه مهاجر
تکان دهنده،حیرت اور،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی earth shattering مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )