برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1226 100 1

eave

بررسی کلمه eave

اسم ( noun )
• : تعریف: (usu. pl.) the lower part of a roof projecting beyond the wall of a building.

واژه eave در جمله های نمونه

1. Plus the plain tile eave coursing so often seen with pantile roofs in the North East.
[ترجمه ترگمان]به علاوه، ترک کاشی معمولی آن قدر با سقف‌های pantile در شرق شمال دیده می‌شود
[ترجمه گوگل]به علاوه کاشی ساده کاشته شده اغلب دیده با سقف لبه در شمال شرق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The head and eave of the gate are well decorated with brick carvings.
[ترجمه ترگمان]سر و لبه دروازه با منبت‌کاری آجری تزیین شده بودند
[ترجمه گوگل]سر و حیاط دروازه به خوبی با تزئین آجر تزئین شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Increase window head to eave distance.
[ترجمه ترگمان]سر پنجره را افزایش دهید تا فاصله را حفظ کنید
[ترجمه گوگل]پنجره را افزایش دهید تا فاصله بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Below eave of inn of dragon a hanger - on of an aristocrat much a body.
[ترجمه ترگمان]زیر پای مهمانخانه اژدها، یک جارختی روی یک اشراف‌زاده بود
[ترجمه گوگل]زیر چمن از خانه ی اژدها یک آویز - در یک aristocrat بسیار بدن است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه eave به انگلیسی

eave
• lower edge of a roof of a building which overhangs the side

eave را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرید
n. lower edge of a roof of a building which overhangs the side
سامی
پیش آمدگی لبه بام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی eave مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )