برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1320 100 1

echidna

/ɪˈkɪdnə/ /ɪˈkɪdnə/

(جانور شناسی) اکیدنا (جانداران تیره ی tachyglossidae که بی دندان و مرغسان بوده و مورچه خوارند - بومی استرالیا)

بررسی کلمه echidna

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several small, insect-eating, egg-laying mammals of the Australian region that have a long slender snout and a spiny, bristly coat; spiny anteater.

واژه echidna در جمله های نمونه

1. It is curious, too, to note that echidnas also possess spurs but their venom gland is non-functional.
[ترجمه ترگمان]جالب است که توجه داشته باشیم که echidnas هم مهمیز دارد، اما غده زهر آن‌ها غیر کاربردی است
[ترجمه گوگل]همچنین کنجکاو است که توجه داشته باشیم که اکیدا نیز دارای اسپور است، اما غده سم آن غیرفعال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The platypus, along with its cousins the echidnas, is an egg-laying mammal yet suckles its young on milk!
[ترجمه ترگمان]The، همراه با cousins، یک پستاندار - است که هنوز جوان خود را بر روی شیر خشک می‌کند!
[ترجمه گوگل]Platypus، همراه با پسر عموی Echidnas، تخم مرغ تخمگذار پستانداران است، اما جوان خود را شیر بر روی شیر!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Both the platypus and the echidna lay soft-shelled eggs, and both feed their young with milk that leaks out through their skin.
[ترجمه ترگمان]هر دو the و the تخم‌مرغ‌های شیرین را کشیده‌اند و هر دو فرزندانشان را با شیر که از پوست آن‌ها تراوش می‌کند تغذیه می‌کنند
[ترجمه گوگل]هر دو پلاتپوس و اچیدنا تخم مرغ های نرم را خالی می کنند و هر دو جوان خود را با شیر می چسبانند که از طریق پوست خود از بین می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه echidna به انگلیسی

echidna
• burrowing spine-covered monotreme of australia having a long snout and claws for hunting ants and termites (zoology)

echidna را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضا کوچکی
مورچه خور خاردار هست،که از جانوران بومی استرالیا هست و از بازماندگان پستانداران تخم گذار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی echidna
کلمه : echidna
املای فارسی : اچیدنا
اشتباه تایپی : ثزاهیدش
عکس echidna : در گوگل

آیا معنی echidna مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )