برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

economic philosophy

economic philosophy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خاطره
فلسفه اقتصادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی economic philosophy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )