برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1282 100 1

effectively

/əˈfektɪvli/ /ɪˈfektɪvli/

بطورموثریاکارگر

بررسی کلمه effectively

قید ( adverb )
• : تعریف: in a way that produces a successful result.

- You dealt effectively with the problem.
[ترجمه ترگمان] شما به طور موثر با این مشکل برخورد کردید
[ترجمه گوگل] شما به طور موثر با مشکل مواجه شدید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه effectively در جمله های نمونه

1. he played his role most effectively
او به طور چشمگیری نقش خود را بازی کرد.

2. Tanks were deployed effectively during the long campaign.
[ترجمه ترگمان]تانک‌ها در طی این مبارزه طولانی به طور موثر مستقر شده‌اند
[ترجمه گوگل]مخازن به طور موثر در طول مبارزات طولانی مستقر شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The truth of this statement has been effectively demonstrated in Chapter
[ترجمه ترگمان]حقیقت این جمله در فصل به طور موثر نشان‌داده شده‌است
[ترجمه گوگل]حقیقت این بیانیه در فصل به طور موثری نشان داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Non-white people are effectively excluded from certain jobs.
[ترجمه ترگمان]افراد غیر سفید به طور موثر از مشاغل خاصی حذف شده‌اند
[ترجمه گوگل]مردم غیر سفید به طور موثر از مشاغل خاصی حذف می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Although officially a dependent territory the island is effectively autonomous.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه effectively به انگلیسی

effectively
• productively, efficiently; impressively
• you use effectively to indicate that what you are saying is a reasonable summary of a situation, although it is not precisely accurate.

effectively را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
عملاً؛ در حقیقت| در واقع
شاهین حسینی راد
کارگشا-کارآمد
sami
به صرفه
چوپانی
In a way that gives you the result you want
romina
موثر
محدثه فرومدی
اساسا، اصولا، واقعا، حقیقتا
عادل ماجدی
In a way that is successful and achieves what you want
میلاد علی پور
به بهترین نحو، به نحو احسن
سرگل رضائی
تاثیر گذار
عاطفه درودی
عملا،در عمل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی effectively
کلمه : effectively
املای فارسی : اففکتیولی
اشتباه تایپی : ثببثزفهرثمغ
عکس effectively : در گوگل

آیا معنی effectively مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )