برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1320 100 1

egalitarianism

/iˌɡæləˈteriəˌnɪzəm/ /ɪˌɡælɪˈteərɪənɪzəm/

معنی: مکتب مساوات بشر

واژه egalitarianism در جمله های نمونه

1. Linked to egalitarianism and associated with many of the same writers and thinkers has been the drift to collectivism.
[ترجمه ترگمان]پیوند با egalitarianism و ارتباط با بسیاری از همان نویسندگان و اندیشمندان، به طور اشتراکی بر مبنای جمع‌گرایی است
[ترجمه گوگل]ارتباط با عدالت خواهی و ارتباط با بسیاری از نویسندگان و متفکران همان رقیق شدن به کالج گرایی بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The egalitarianism by which aristocrats and their slaves shared in one and the same eucharist was extraordinary.
[ترجمه ترگمان]The که اشراف و غلامان آن‌ها در یکی از آن‌ها به اشتراک گذاشته بودند فوق‌العاده بود
[ترجمه گوگل]عدالت خواهی که ارistocrates و برده های آنها در یک یهودیان به اشتراک گذاشته شد، فوق العاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In an interesting discussion of varieties of egalitarianism, Plant attacks the rhetoric that links freedom only with consumer choice.
[ترجمه ترگمان]در یک بحث جالب در مورد انواع of، گیاه معانی بیان را مورد حمله قرار می‌دهد که آزادی را فقط با انتخاب مصرف‌کننده پیوند می‌دهد
[ترجمه گوگل]در یک بحث جالب در مورد انواع تساوی تسلیحاتی، گیاه حملات لفاظی را نقل می کند که آزادی را تنها با انتخاب مصرف کننده پیوند می دهد
[ترجمه شما] ...

مترادف egalitarianism

مکتب مساوات بشر (اسم)
egalitarianism

معنی کلمه egalitarianism به انگلیسی

egalitarianism
• belief in equal rights for all people
• egalitarianism is the belief that all people are equal and should have the same rights and opportunities, or the practice of this belief.

egalitarianism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
مساوات‌طلبي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی egalitarianism
کلمه : egalitarianism
املای فارسی : اگلیترینیسم
اشتباه تایپی : ثلشمهفشقهشدهسئ
عکس egalitarianism : در گوگل

آیا معنی egalitarianism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )