انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 883 100 1

بررسی کلمه electrocardiogram

اسم ( noun )
• : تعریف: the graphic pattern traced by an electrocardiograph, which shows electrical activity in the heart muscles and which is used to diagnose heart ailments or malfunction; EKG; ECG; cardiogram.

واژه electrocardiogram در جمله های نمونه

1. A electrocardiogram records the heartbeat.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] ضربان قلب، ضربان قلب
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکتروکاردیوگرام ضربان قلب را ثبت می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The electrocardiogram provides a graphic indication of the membrane effects of altered potassium concentrations.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الکتروکاردیوگرام علامت گرافیکی تاثیر غلظت پتاسیم را نشان می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکتروکاردیوگرام یک نشانه گرافیکی از اثرات غشای غلظت پتاسیم تغییر یافته را فراهم می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The electrocardiogram will confirm sinus bradycardia.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الکتروکاردیوگرام bradycardia را تایید می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکتروکاردیوگرام برادی کاردی سینوس را تایید خواهد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The continuous recording of electrocardiogram and from it instantaneous heart rate was particularly valuable during events.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ثبت پیوسته الکتروکاردیوگرام و ضربان قلب آن در طول رویدادها بسیار ارزشمند بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ضبط مداوم الکتروکاردیوگرام و ضربان قلب آن به طور خاص در حوادث ارزشمند بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. His electrocardiogram showed sinus rhythm with widespread ST-T wave abnormalities.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الکتروکاردیوگرام او آهنگ سینوسی را با اختلالات موجی شکل بدون تی نشان می‌داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکتروکاردیوگرام نشان دهنده ریتم سینوسی با اختلالات موج گسترده ST-T است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. An electrocardiogram showed right heart strain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک الکتروکاردیوگرام قلب راست را نشان می‌داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکتروکاردیوگرام فشار مغزی راست را نشان داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Electrocardiogram and measurement of blood calcium were obtained from 5neo-nates.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]electrocardiogram و اندازه‌گیری مقادیر کلسیم از ۵ neo به دست آمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکتروکاردیوگرام و اندازه گیری کلسیم خون از 5 عدد به دست آمد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Electrocardiogram: Antrum sex arrhythmia, arrange Zhong Xiang dislocation. Is there a problem?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بی‌نظمی جنسی بی‌نظمی ضربان قلب، ترتیب dislocation رو بده مشکلی هست؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکتروکاردیوگرام: Arrhythmia جنس Antrum، جابجایی Zhong Xiang ترتیب آیا مشکل وجود دارد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The cardiac cycle can be shown on an electrocardiogram.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قلب می‌تواند در نوار الکتروکاردیوگرام نشان داده شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چرخه قلبی می تواند بر روی الکتروکاردیوگرام نشان داده شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Electrocardiogram, ambulant ECG, ambulant blood pressure and echocardiogram were all studied before treatment and after treatment 12 and 18 months.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]electrocardiogram، ambulant ECG، فشار خون ambulant و echocardiogram همگی قبل از درمان و بعد از درمان ۱۲ و ۱۸ ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکتروکاردیوگرام، الکتروکاردیوگرام، ECG آمبولان، فشار خون آمبولانت و اکوکاردیوگرام قبل از درمان و بعد از درمان 12 و 18 ماه مورد بررسی قرار گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. I also want to do an electrocardiogram, and an electroencephalogram.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من همچنین می‌خواهم الکتروکاردیوگرام یا an را انجام دهم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من همچنین می خواهم یک الکتروکاردیوگرام و الکتروانسفالوگرام انجام دهم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. An electrocardiogram ( EKG ) is done to evaluate signs and symptoms that could indicate heart problems.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الکتروکاردیوگرام (EKG)برای ارزیابی علایم و نشانه‌هایی که می‌تواند مشکلات قلبی را نشان دهد انجام می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکتروکاردیوگرام (EKG) برای ارزیابی علائم و نشانه هایی که می تواند مشکلات قلبی را نشان دهد انجام می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. DRC could obviously improve the ischemic electrocardiogram T-wave induced by Pituitrin (Pit).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جمهوری دموکراتیک کنگو به وضوح می توان قلب ischemic electrocardiogram را که توسط Pituitrin (Pit)القا شده بود، بهبود بخشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]DRC به وضوح میتواند موج الکتروکاردیوگرام ایسکمیک T-wave induced by Pituitrin (Pit) را بهبود بخشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Due to its application in electrocardiogram (ECG)[sentence dictionary], computer provides a modern approach for electrocardiology and clinical diagnosis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با توجه به کاربرد آن در الکتروکاردیوگرام (فرهنگ لغت)، کامپیوتر یک رویکرد مدرن برای تشخیص بالینی و بالینی ارائه می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به کاربرد آن در الکتروکاردیوگرام (ECG) [فرهنگ واژه]، رایانه روشی مدرن برای الکتروکاردیولوژی و تشخیص بالینی را فراهم می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Diagnosis is done with an electrocardiogram, which spots distinctive changes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تشخیص با الکتروکاردیوگرام انجام می‌شود که تغییرات متمایزی را تشخیص می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تشخیص با الکتروکاردیوگرام انجام می شود که تغییرات متفاوتی را نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف electrocardiogram

ثبت ضربان قلب بوسیله برق (اسم)
electrocardiogram

معنی کلمه electrocardiogram به انگلیسی

electrocardiogram
• (cardiology) graphic record of electrical pulses given off by the heart created using an electrocardiograph, ecg (used to diagnose heart disease)

electrocardiogram را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی electrocardiogram

ebitaheri@gmail.com ٢٢:٠٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٩
قلب‌نگاره برقی ، قلب‌نگاشته برقی
|

پیشنهاد شما درباره معنی electrocardiogramنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی electrocardiogram
کلمه : electrocardiogram
املای فارسی : الکترکردیگرم
اشتباه تایپی : ثمثزفقخزشقیهخلقشئ
عکس electrocardiogram : در گوگل


آیا معنی electrocardiogram مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )