برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

electronic configuration

electronic configuration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
آرایش الکترونی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی electronic configuration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )