برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

electronic stethoscopes

electronic stethoscopes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهاره
گوشی پزشکی الکترونیکی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی electronic stethoscopes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )